Våre kunder ser at de trenger hjelp til å få rutiner og system på plass for å sikre at de oppfyller kravene i den nye EU reformen.

Vi ønsker medarbeidere som kan tenke seg å arbeide som rådgiver innenfor dette området.

Frist: Åpen

Kontor: Stavanger

Reid

Reid Almås

reid.almaas@bouvet.no

97105050