DSC_0175

Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1200 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall

MNOK

Okt-Des 2017

Okt-Des 2016

Helår 2016

Driftsinntekter 458,4 382,3 1330,8
Driftsresultater(EBIT) 49,1 32,9 106,3
Periodens resultat 39,7 26,3 79,9
Antall ansatte (periodens slutt) 1 215 1 090 1 090
Resultat pr. utestående aksje 3,86 2,57 7,76 
Utvannet resultat pr. aksje 3,82 2,54 7,66 
EBIT-margin 10,7 % 8,6 % 8,0%

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

VARNER KAPITAL AS 10.4%
VPF NORDEA AVKASTNING 9.5%
STENSHAGEN INVEST AS 7.5%
PROTECTOR FORSIKRING ASA 6.8%
HURUM SVERRE FINN 5.0%
MP PENSJON PK 4.9%
VEVLEN GÅRD AS 4.4%
VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-CAP 2.4%
STUBØ ERIK 2.3%
UBS SWITZERLAND AG 2.0%
DYVI INVEST AS 1.9%
SIX SIS AG 1.9%
TELENOR PENSJONSKASSE 1.8%
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 1.8%
VOLLE ANDERS 1.2%
STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND 1.0%
RADIG NILS-HÅKAN 0.8%
TALLAKSRUD OLE-JØRGEN 0.7%
KLYVE LARS 0.7%
SVENDSEN PAUL HALLAN 0.7%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

16. februar 2018: Resultater for 4. kvartal 2017 og foreløpige resultater for 2017
16. mai 2018: Resultat for 1. kvartal 2018
24. august 2018: Resultat for 2. kvartal 2018
14. november 2018: Resultat for 3. kvartal 2018
26. februar 2019: Resultater for 4. kvartal 2018

Kvartalspresentasjonene vil alle være i Bouvets lokaler på Majorstua, Sørkedalsveien 8, klokken 08:30. 

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 24. mai 2018.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: +47 22 01 61 11
E-post: aksel.engebakken@abgsc.no

Beringer Finance

Nicoleta Rosu
Tlf: +47 486 83 152
E-post: nicoleta.rosu@beringerfinance.com